آشوبم، آرامشم تویی

معبودم

۸ مطلب با موضوع «شعر نوشته هام» ثبت شده است

۲۲
مرداد

رده پاهایم را به حرمت تقدست ،

پیشِ روی پیشواز های امواجت 

کنار میگذارم و 

بی هیچ ردی به آغوشت می کشم...


«مریم بانو»


  • مریم بانو
۱۴
مرداد

لکه ی ماه است، لکه ی ستاره...

لکه ی خورشید است، لکه ی ابر...

لکه ی برف است، لکه ی باران...

دامنت را ننگی نیست که لکه دار شده ست بانو!


«مریم بانو»  • مریم بانو
۰۸
مرداد

شرمنده ی نگاهت می شود حوض کوچک چشمانم

ماه بانو...


«مریم بانو»


  • مریم بانو
۰۶
مرداد
حافظه ی گم شده ام را بر می گرداند
شمیم شکوفه های سرخ حریر پوشت
بانو...

«مریم بانو»

  • مریم بانو
۰۶
مرداد

هر چه قدر هم که می خواهی، بزرگ شو از هوای غرورت...

انگشت اشاره ام 

برای ترکاندن حباب تو خالی ات کافیست...!


«مریم بانو»  • مریم بانو
۰۵
مرداد

نگاه هایمان هم، قدّ هم نیست!

از دیوار راست هم بالا می رود نگاه کودکانه ات...!


«مریم بانو»


  • مریم بانو
۰۵
مرداد

از خوشه های گندم خبر آمدنت را شنیدم!

چه اصیل و با وقار می آیی برکت هستی ام...«مریم بانو»

  • مریم بانو
۰۵
مرداد

مادرانه کودک تنهایی خویش را به بازی گرفته ام...«مریم بانو»

  • مریم بانو